Robíme Big Data.

Pracujeme s Big Data za rôznymi účelmi, najmä je to segmentácia zákazníkov, predikcie tržieb, odporúčanie produktu a detekcia podvodov - pomáhame si strojovým učením. Dáta spracujeme navrhneme konkrétne modely pre konkrétne výsledky. Navrhneme Vám zlepšenia vo Vašom biznise, ktoré budú používať tieto údaje.

Clear process

Pozrite si ako postupujeme.

Máme jasný štandardizovaný proces, ktorý zabezpečí dodržanie termínov a prehľad.

1.

Analýza a čistenie dát

Na dáta použijeme softvérové nástroje, ktoré nám pomôžu odstrániť nežiadúce dáta, doplniť chýbajúce údaje, rozdeliť dáta alebo spojiť ak je to potrebné.
2.

Návrh modelov

Z dát, ktoré máme k dispozícii navrhujeme modely, ktoré využíjú dáta a prinesú výsledky.
3.

Implementácia modelov

Navrhnuté modely ďalej použijeme na testovacích dátach a vyhodnocujeme podstatu navrhovaných modelov. Vybrané funkčné modely ďalej implementujeme na reálne dáta.
4.

Vyhodnotenie výsledkov

Výsledky, ktoré získame analyzujeme a vyhodnocujeme. Následne navrhujeme ich využitie v informačných systémoch, reklamách, výpočtoch, predikciách a podobne. Ak z výsledkov analýzy dát vyplynula možnosť využiť softvér navrhujeme a vyvíjame softvér na mieru podľa postupu v rámci webových aplikácií.
references

Pozrite sa na čom sme pracovali.

Robili sme na zaujímavých projektoch, projekty, ktoré pomáhajú ľuďom. Veď presvedčte sa sami.

All in one

Bezpečnosť, rýchlosť, škálovateľnosť, analytika.

Pracujeme s modernými technológiami, pomocou ktorých zaručujeme bezpečnosť, rýchlosť a škálovateľnosť.

Bezpečnosť
Ochrana dát, zdrojového kódu a Vašich zákazníkov ide v popredí všetkého. Nemôžeme dopustiť bezpečnostné riziká a naše aplikácie podrobujeme bezpečnostným a penetračným testom.
Rýchlosť
Vyvíjame aplikácie pomocou najmodernejších technológií, ktoré nám pomáhajú dosahovať rýchlosti aplikácií s načítaním do 1 sekundy.
Škálovateľnosť
Používame Kubernetes a Docker pre kontajnerizáciu aplikácií, ich pohodlnejšiu správu a nekonečnú škálovateľnosť.
Analytika
Naše aplikácie podrobujeme testovaním v reálnom živote tak, aby sme získali drahocenné údaje pre lepšiu použiteľnosť pre používateľov, efektívnosť a pre odhaľovanie slabých miest návrhu.