Digitálne služby

Celý digital pre Helske a jej dcérske spoločnosti

Helske je spoločnosť s rôznymi divíziami. Vyrábajú moderné stavebné materiály v Nemecku a na Slovensku. Ich divízia s názvom Helske People Care kombinuje nadštandardné bývanie so zariadeniami starostlivosti o seniorov a službami profesionálnej starostlivosti

Našou úlohou bolo vytvoriť všetky „zastrešujúce“ digitálne potreby, ktoré pokrývajú všetko od webových stránok pre všetky divízie vo všetkých krajinách, ako aj vytváranie tlačových materiálov, beh reklamných kampaní a vývoj softvéru na zákazku.