Webová aplikácia pre získanie prídavkov na dieťa v Nemecku - Kindergeld

Vytvorili sme aplikáciu pre matku aplikácií EasyForms, ktorá zjednodušuje ľuďom životy pri získavaní prídavkov na deti v Nemecku. Aplikácia používateľa prevedie jednoducho cez sériu otázok a na základe odpovedí vytvorí PDF na konkrétny úrad.

Web aplikácia