Robíme weby a webové aplikácie na mieru.

Postaráme sa Vám o weby, webové aplikácie a informačné systémy na mieru, ktoré spojíme s existujúcimi systémami alebo budúcimi. Všetky súčasti podrobne zanalyzujeme a pripravíme architektúru riešenia, ktorú po Vašom schválení vyvíjame pomocou agilných metód.

Clear process

Pozrite si ako postupujeme.

Máme jasný štandardizovaný proces, ktorý zabezpečí dodržanie termínov a prehľad.

1.

Architektúra systému a plán projektového manažmentu

Ak máme predstavu o riešení problému ďalšou úlohou nášho tímu je vytvoriť architektúru systému, ktorá obsahuje presné zadanie, ciele projektu a špecifikáciu, ktorej sa počas vývoja držíme. Súčasne vytvárame projektový plán a Gantt diagram jednotlivých pod-úloh.
2.

UX/UI dizajn

Na základe požiadaviek klienta, architektúry systému, firemnej identity a našich skúseností vytvárame náhľady do aplikácie a jednoduchý klikateľný prototyp, pomocou ktorého je možné diskutovať o vzhľade a funkčnosti aplikácie.
3.

Agilný vývoj

Počas programovania, ak nie je požadované inak, používame agilné metódy, scrum s dennými krátkymi stretnutiami a týždennými nasadeniami a testovaniami. Pomocou tejto metodológie vieme v akomkoľvek momente povedať či existuje nejaký sklz a aký veľký je a zároveň je celý proces ľahko sledovateľný aj pre klienta.
4.

Nasadenie a ďalší vývoj

Nasadenie do živej prevádzky prebieha na základe plánu, ktorý si na začiatku zvolíme. Môžeme nasadzovať čiastočne pre málo používateľov za účelom získania spätnej väzby alebo naraz celú aplikáciu. Možností sú individuálne pre každý projekt. Po nasadení aplikáciu sledujeme výsledky, spätnú väzbu a analytické nástroje. Na základe toho ďalej navrhujeme zmeny a vylepšenia v aplikácii.
connection

Vaše systémy prepojíme s existujúcimi alebo novými.

Nemusíte sa báť, Vaši zamestnanci nebudú musieť pracovať na jednotlivých úlohách v každom systéme zvlášť. Systémy môžeme prepojiť a procesy automatizovať.

Spájali sme napríklad:

references

Pozrite sa na čom sme pracovali.

Robili sme na zaujímavých projektoch, projekty, ktoré pomáhajú ľuďom. Veď presvedčte sa sami.

All in one

Bezpečnosť, rýchlosť, škálovateľnosť, analytika.

Pracujeme s modernými technológiami, pomocou ktorých zaručujeme bezpečnosť, rýchlosť a škálovateľnosť.

Bezpečnosť
Ochrana dát, zdrojového kódu a Vašich zákazníkov ide v popredí všetkého. Nemôžeme dopustiť bezpečnostné riziká a naše aplikácie podrobujeme bezpečnostným a penetračným testom.
Rýchlosť
Vyvíjame aplikácie pomocou najmodernejších technológií, ktoré nám pomáhajú dosahovať rýchlosti aplikácií s načítaním do 1 sekundy.
Škálovateľnosť
Používame Kubernetes a Docker pre kontajnerizáciu aplikácií, ich pohodlnejšiu správu a nekonečnú škálovateľnosť.
Analytika
Naše aplikácie podrobujeme testovaním v reálnom živote tak, aby sme získali drahocenné údaje pre lepšiu použiteľnosť pre používateľov, efektívnosť a pre odhaľovanie slabých miest návrhu.